Basiscursus

De basiscursus EHBO leidt de deelnemers op om adequaat eerste hulp te verlenen bij ongelukken.

Het gaat om EERSTE hulp. Om die hulp goed te kunnen bieden, moet de hulpverlener in staat zijn om de situatie goed in te schatten. De cursist kan het zelf af; moet  het slachtoffer (zelf en al dan niet met begeleiding) naar een huisarts of naar de Spoedeisende Eerste Hulp in een ziekenhuis gaan of moet 112 gealarmeerd worden?

In het geval dat er professionele hulp beschikbaar is/komt, neemt deze (meestal) de taak van de eerste hulpverlener over. Soms wordt aan de EHBO-er gevraagd om door te gaan met de hulp die hij/zij biedt, of om hand-en span diensten te verrichten.

Al met al wordt er van de ‘niet professionele’ eerste hulpverlener nogal wat gevraagd. Om daar antwoord op te geven moet hij voldoende stevig in zijn schoenen staan. Dat bereikt hij door een gedegen opleiding, door te oefenen en door vervolgens het op peil houden van de aangeleerde kennis en vaardigheden.

Een van de onderwerpen die onderdeel uitmaken van de opleiding is reanimatie inclusief het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator). Ook komt verbandleer uitgebreid aan de orde.

EHBO vereniging Hank biedt alle mogelijkheden.

De basisopleiding bestaat uit een aantal lesavonden van 2 uur. De kosten (incl. lesboeken en – materiaal) bedragen € 125,00.

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Wanneer de cursist daarvoor slaagt wordt er een officieel diploma EHBO van Het Oranje Kruis overhandigd. Dit is inclusief verbandleer en reanimatie/AED.

In het najaar van 2020 wordt er een nieuwe cursus gestart bij voldoende deelnemers, minimaal 4 kandidaten. 


 
Aanmelden kan via een email, kijk snel onder het kopje ‘Aanmelden’.