De Vereniging

Een vereniging in hart en nieren!

EHBO-vereniging Hank is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse EHBO Vereniging, partner van de Nederlandse Hartstichting en onderdeel van het Oranje Kruis en bevindt zich in de gemeente Werkendam. De vereniging is opgericht op 1 september 1947.

EHBO-vereniging Hank bestaat op dit moment uit een kleine 50 leden. De naam van de vereniging doet vermoeden dat onze leden alleen uit Hank komen, maar ook inwoners vanuit omliggende plaatsen weten ons te vinden en zijn van harte welkom.

Bestuur: 

Voorzitter Hans Hakkel
Secretaris  Deanna Hoppener
Penningmeester(es) Irma Stevens
2e Penningmeester(es) Nika Visch
Materiaal meester Wim den Besten
2e Materiaal meester Peter Theuns
Docent / Instructrice Saskia Raaijmakers
EHBO Arts Dr. G. Witjens
AED opleidingen en administratie Deanna Hoppener
PR   Linda Hoppener
Evenementen administratie Wim den Besten

Contact:

ehbovereniginghank@gmail.com 

Algemene Verordening Gegevensbescherming EHBO HANK:
AVG_Hank_website.pdf