Reanimatie/AED

Reanimatie is een onderwerp dat hedendaags veel in de belangstelling staat.

Steeds meer mensen zien het belang in van snelle hulp bij een hartstoornis. Zij volgen daarom een opleiding, zodat zij weten wat ze moeten doen in geval van nood.

Dit betreft een cursus voor mensen zonder EHBO-diploma en voor niet-leden van de vereniging.

Een reanimatiecursus beperkt zich tot het herkennen van symptomen die op een hartstoornis wijzen en hoe te handelen als je zo’n storing constateert. Je leert welke controles je moet uitvoeren, hoe je de ademweg van een slachtoffer kunt vrijmaken, hoe je ‘hartmassage’ moet doen (borstcompressie) en hoe je iemand zelf kunt beademen.

Als hulpmiddel wordt steeds vaker een AED (Automatische Externe Defibrillator) ingezet. Tijdens de cursus leer je om dit apparaat te bedienen. Met dit apparaat kun je een hart dat ‘in de war’ is, door middel van een elektrische schok ‘resetten’. Bovendien geeft het je instructies hoe je verder moet handelen.

EHBO Vereniging Hank geeft hiervoor aan belangstellenden een korte cursus. De cursus bestaat uit 2 lesavonden en wordt afgesloten met een examen. Als je daarvoor slaagt krijg je een certificaat van de Nederlandse Hartstichting. Om dat certificaat geldig te houden, moet je 1x per jaar een herhalingsles volgen. 

In het najaar van 2024 wordt er een nieuwe cursus gestart bij voldoende aanmeldingen. Onder het kopje ‘Aanmelden’ staat meer informatie over het aanmelden voor een cursus.

Voor de herhalingsles worden de data later bekend gemaakt.